Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  To_quoc_goi_ten_minh.mp3

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Liên Khê

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Bài viết > Giới thiệu chung >

  Đề tài : Xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá góp phần phát triển văn hoá nhà trường

  Đề tài : Xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá góp phần phát triển văn hoá nhà trường đạt giải nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cấp Thành phố.

  Tóm tắt đề tài :

       Văn hoá nhà trường là một yếu tố rất cơ bản của cơ chế phát triển đối với từng nhà trường cũng như của toàn hệ thống các trường học nói chung, nó làm nền tảng và định hướng cho sự phát triển tiến bộ của nhà trường và là một động lực quan trọng để thực hiện Đổi mới quản lý gi¸o dôc ở từng nhà trường.

       Trong mỗi nhà trường, văn hóa tồn tại một cách tự nhiên, khách quan. Do vậy, nhà trường nào cũng có văn hóa của riêng mình, chỉ có điều bản chất của thứ văn hóa đó là gì? Các giá trị của nó ra sao? Văn hóa đó được hình thành tự phát hay là kết quả của cả một quá trình xây dựng có chủ đích rõ ràng của quản lý nhà trường cũng như sự thống nhât của tập thể sư phạm? Vµ nhà trường đó có ý thức rõ những điểm mạnh để phát huy và điểm chưa mạnh để khắc phục hay không?

       Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu để có những hiểu biết đầy đủ về văn hoá nhà trường, tự đánh giá lại thực trạng văn hoá nhà trường ở trường Tiểu học Liên khê trong những năm qua trên cơ sở đó xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá trong nhà trường một cách phù hợp, có chủ đích rõ ràng , tạo những chuyển biến, những thay đổi tích cực nhằm góp phần phát triển văn hoá nhà trường ở trường Tiểu học Liên Khê.

       Giải pháp của tôi đưa ra là xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá phù hợp để góp phần phát triển văn hoá nhà trường thay vì văn hoá nhà trường được hình thành và phát triển một cách tự phát không có định hướng, không có quy định chuẩn mực của cả tập thể bởi văn hoá nhà trường là sự thể hiện bản sắc của cả tập thể, là cơ sở nâng cao uy tín, “ thương hiệu” của nhà trường, tạo đà cho các bước phát triển tốt hơn.

       Nghiên cứu được thực hiện tại trường Tiểu học Liên Khê theo các giai đoạn: Giai đoạn cơ sở A: Chưa xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá và giai đoạn tác động B: Sau khi đã thực hiện giải pháp thay thế ( tức là đã xây dựng được quy tắc ứng xử văn hoá trong nhà trường và đưa vào áp dụng thực hiện) . Kết quả cho thấy giai đoạn tác động B đạt hiệu quả cao hơn so với giai đoạn cơ sở A. Qua phân tích dữ liệu, tôi nhận thấy việc xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá trong nhà trường đã thúc đẩy tích cực cho sự phát triển văn hoá nhà trường ở trường Tiểu học Liên Khê qua những biểu hiện cụ thể: Khuyến khích được mối quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau giữa các giáo viên, tạo được bầu không khí tin cậy thúc đẩy giáo viên quan tâm đến chất lượng và hiệu quả giảng dạy, học tập, tạo cho học sinh môi trường học tập thân thiện, vui vẻ, hứng thú , tích cực hợp tác khám phá để lĩnh hội kiến thức, giao tiếp ứng xử thân thiện, có văn hoá. 

       Điều đó chứng tỏ giải pháp xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá trong nhà trường sẽ là một tác động tích cực để phát triển văn hoá nhà trường. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả của việc “ Đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục”, “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

  Giới thiệu

       Từ việc tìm hiểu thực tế văn hoá nhà trường ở trường Tiểu học Liên Khê trong những ngày mới được phân công về trường công tác, tôi nhận thấy văn hoá nhà trường nhìn một cách tổng thể tương đối tốt song vẫn còn một số đồng chí giáo viên , nhân viên , một số học sinh kĩ năng ứng xử văn hoá còn nhiều hạn chế , đôi khi còn có những phát ngôn và hành vi chưa chuẩn mực trước đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh . Vẫn còn tình trạng học sinh đánh nhau, nói tục, chửi bậy, ... Sự giao tiếp, ứng xử với thầy cô, bạn bè và người lớn tuổi còn nhiều hạn chế gây ra sự thiếu “ văn hoá” trong nhà trường và ngoài xã hội. Đó là một vấn đề khiến tôi rất băn khoăn, trăn trở suy nghĩ tìm cách để làm thay đổi những mặt hạn chế, những biểu hiện tiêu cực, không lành mạnh “ phi văn hoá” trong nhà trường. 

       Chính vì vậy tôi đã tập trung vào nghiên cứu lĩnh vực văn hoá nhà trường qua sách, báo và tham khảo những bài viết của các chuyên gia nghiên cứu giáo dục về lĩnh vực này để có những hiểu biết đúng đắn về khái niệm văn hoá nhà trường và tìm ra các giải pháp cải tiến, tác động tích cực để từ đó phát triển văn hoá nhà trường.

       Theo các nhà nghiên cứu về xã hội học và giáo dục học, liên quan đến toàn bộ đời sống vật chất, tinh thần của nhà trường. Nó biểu hiện trước hết trong tầm nhìn, sứ mạng, triết lí, mục tiêu, các giá trị, phong cách lãnh đạo, quản lí… bầu không khí tâm lí. Thể hiện thành hệ thống được xem là tốt đẹp và được mọi người trong nhà trường chấp nhận.
       Những biểu hiện của văn hoá nhà  trường: Nuôi dưỡng bầu không khí cởi mở, dân chủ, hợp tác, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau; Mỗi cán bộ, giáo viên đều biết rõ công việc mình phải làm, hiểu rõ trách nhiệm, luôn có ý thức chia sẻ trách nhiệm, tích cực tham gia vào việc ra quyết định dạy và học; Coi trọng con người, cổ vũ sự nổ lực hoµn thành công việc và công nhận sự thành công của mỗi người; Nhà trường có những chuẩn mực để luôn luôn cải tiến, vươn tới; Sáng tạo và đổi mới; Khuyến khích giáo viên cải tiến phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học,giáo viên được khuyến khích tham gia đóng góp ý kiến trong mọi họat động của nhà trường; Khuyến khích đối tho¹i và hợp tác, làm việc nhóm; Chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi chuyên môn; Chia sẻ quyền lực, trao quyền, khuyến khích tính tự chịu trách nhiệm, chia sẻ tầm nhìn; Nhà trường thể hiện sự quan tâm, có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, lôi kéo cộng đồng cùng tham gia giải quyết những vấn đề của giáo dục.

       Mỗi nhà trường đều có lịch sử tồn tại và phát triển. Sự tồn tại và phát triển qua thời gian đã tạo ra những giá trị văn hóa nhất định. Do đó, cần có những khảo sát, đánh giá các giá trị văn hóa đang tồn tại trong nhà trường, đâu là các giá trị tích cực, tiêu cực, đâu là các giá trị văn hóa được nhiều cán bộ, giáo viên trong nhà trường mong muốn nhất, đâu là những giá trị văn hóa đích thực, cốt lõi có tính đặc trưng cña nhà trường đang tồn tại tạo nên sự khác biệt về bản sắc với các trường khác để nuôi dưỡng, vun trồng....

  Điều lệ, Nội quy nhà trường quy định trách nhiệm của các thành viên trong nhà trường, Quy tắc ứng xử phát huy tính tích cực, là môi trường rèn luyện, giáo dục kỹ năng sống, biến quá trình quản lý thành quá trình tự quản lý vµ  góp phần xây dựng cơ quan văn hóa, “thương hiệu” nhà trường.  Những chuẩn mực, giá trị, niềm tin và hành vi ứng xử thông qua các hoạt động giao tiếp, sinh hoạt, làm việc, học tập… của người thầy (học sinh) nhằm tạo một môi trường làm việc, học tập thân thiện, hợp tác, trách nhiệm, cởi mở, trung thực, văn minh.

            Giải pháp thay thế: Để phát triển văn hoá nhà trường, tôi đã tìm ra giải pháp đó là xây dựng Quy tắc ứng xử văn hoá trong nhà trường theo quy trình và nội dung như sau: 

  * Quy trình xây dựng

            1. Xây dựng từ đối tượng:

        - Đối với nội dung ứng xử của học sinh: Thông qua giáo viên chủ nhiÖm lớp, tổ chức học sinh chủ động đề xuất cách thức ứng xử của học sinh đối với thầy cô, nhân viên, khách đến trường và đặc biệt đối với bạn bè khi ở trong nhà trường.

        - Đối với nội dung ứng xử của CBGVNV: Thông qua tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản đề xuất cách thức ứng xử của giáo viên, nhân viên đối với đồng nghiệp, với học sinh và đối với khách, phụ huynh đến trường. 

  2. Tổ chức thảo luận trong từng đoàn thể, tổ chức của nhà trường để lấy ý kiến từ đó tìm những quy tắc ứng xử có sự đồng thuận cao nhất.

     3. Ban hành văn bản chính thức và áp dụng.

     4. Điều chỉnh khi thấy không còn phù hợp hoặc chưa đầy đủ.

  * Nội dung Quy tắc ứng xử văn hoá của trường Tiểu học Liên Khê ( Giai đoạn 2008- 2015) 

   QUAN HỆ ỨNG XỬ CỦA HỌC SINH:

  1.     Với học sinh:

  *Trong sinh hoạt:

  -         Khiêm tốn, tôn trọng, đoàn kết, thân thiện, không gây gổ, đánh nhau

  -         Thông cảm, chia sẻ, giúp đỡ

  -         Ngôn ngữ có văn hóa, lịch sự

  * Trong học tập:

  -         Hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.Trung thực, tự giác, có ý thức chống hành vi sai trái.

  2. Với Giáo viên, nhân viên:

  *Trong giao tiếp:

  -         Chào hỏi, xưng hô bảo đảm lễ phép, kính trọng.

  -         Lịch sự, chân thật, không khúm múm, rụt rè; biết thành khẩn sửa sai.

  *Trong học tập: phải chủ động, tích cực, sáng tạo thực hiện sự dạy bảo của thầy, cô giáo

   3. Với Phụ huynh, Khách đến thăm:

  -         Lễ phép chào hỏi, chỉ dẫn tận tình

  -         Khi khách thăm lớp, đứng dậy chào, chăm chú lắng nghe.

  -         Mạnh dạn, tự tin khi giao tiếp.

  4. Với môi trường, cơ sở vật chất:

  -         Bảo vệ, chăm sóc môi trường an toàn, xanh, sạch, đẹp

  -         Giữ gìn và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị

   QUAN HỆ ỨNG XỬ CỦA  CBGV, NHÂN VIÊN

  1.Với Học sinh:

  *Trong công tác quản lý và giảng dạy:

  -         Trách nhiệm, tận tụy với học sinh

  -         Gương mẫu, chuẩn mực và kỷ cương

  -         Thận trọng, khách quan, công bằng trong đánh giá

  -         Quan tâm hơn đến học sinh có hoàn cảnh đặc biệt

  * Trong giao tiếp:

  -        Thân ái, gần gòi, lắng nghe, chia sẻ, tôn trọng, động viên, kỉ luật tích cực

  -        Chủ động nắm bắt thông tin, xử lý kịp thời

  -        Không gây khó khăn, phiền hà, không có lời nói, hành vi vi phạm nhân phẩm học sinh.

  2.Với đồng nghiệp

  -       Trong giao tiếp phải lịch sự, chân thành, tôn trọng, không xúc phạm

  -       Trong công việc phải hợp tác, cùng tiến bộ, khiêm tốn học hỏi, cộng đồng trách nhiệm.

  -       Trong sinh hoạt phải đoàn kết, thẳng thắn, khách quan, chân thành, độ lượng

  -       Giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn

  3.Với Phụ huynh học sinh

  -         Gắn bó thường xuyên, thông tin kịp thời, chính xác

  -         Lịch sự, hòa nhã, thân thiện

  -         Hướng dẫn, phối hợp giáo dục, giải thích cặn kẽ những vướng mắc

  -         Tuyệt đối không lợi dụng, không gây phiền hà.

   4.Với Khách:

  -         Hiếu khách, lịch sự

  -         Lắng nghe, suy nghĩ, vận dụng

  Vấn đề nghiên cứu: Xây dựng Quy tắc ứng xử văn hoá trong nhà trường có góp phần phát triển được văn hoá nhà trường không? 

  Giả thuyết nghiên cứu: Trường Tiểu học Liên Khê xây dựng Quy tắc ứng xử văn hoá phù hợp sẽ góp phần phát triển văn hoá nhà trường ở trường Tiểu học Liên Khê trong giai đoạn hiện nay.

  phương pháp

  a/ Khách thể nghiên cứu:

  Tôi lựa chọn trường Tiểu học Liên Khê - nơi tôi trực tiếp quản lí chỉ đạo để có những điều kiện thuận lợi cho việc NCKHSPƯD.

  * Cán bộ, giáo viên, nhân viên: 38

  * Học sinh: 40 em ( Lựa chọn ngẫu nhiên mỗi khối 10 học sinh, từ khối 2 đến khối 5)

  b/ Thiết kế:

  Nghiên cứu tại 2 thời điểm :

  -         Giai đoạn cơ sở A tại thời điểm tháng 9 / 2008 : Giai đoạn nhà trường chưa xây dựng Quy tắc ứng xử văn hoá.

  -         Giai đoạn tác động B  tại thời điểm cuối tháng 4/ 2009 và tháng 2/ 2012 : Giai đoạn nhà trường đã xây dựng Quy tắc ứng xử văn hoá và được đưa vào thực hiện trong toàn trường.

  • Thiết kế nghiên cứu:

  Kiểm tra trước tác động

  ( Giai đoạn cơ sở A)

  Giải pháp; tác động

  Kiểm tra sau tác động

  ( Giai đoạn tác động B )

        O1                       (Thời điểm T9/ 2008)

   Xây dựng Quy tắc ứng xử văn hoá trong nhà trường.

  O2  (Thời điểm tháng 4/ 2009)

  O3  ( Thời điểm tháng 2/ 2012)

         Ở thiết kế này, tôi sử dụng cách tính độ tin cậy Spearman- Brown để kiểm tra dữ liệu. Phép kiểm chứng T-test để kiểm chứng ý nghĩa của sự chênh lệch giá trị trung bình ở giai đoạn trước tác động và sau tác động. Công thức tính mức độ ảnh hưởng sử dụng độ chênh lệch giá trị trung bình chuẩn của Cohen( 1998)                                                                                                           

  c/ Quy trình nghiên cứu:

         Trước tiên, tôi tiến hành kiểm tra tại giai đoạn cơ sở A khi chưa xây dựng Quy tắc ứng xử văn hoá trong nhà trường vào thời điểm tháng 9/ 2008 để nắm bắt tình hình thực tế, phân loại đối tượng nghiên cứu trên cả đối tượng giáo viên và học sinh. Sau đó tôi đi vào tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến những biểu hiện yếu kém về văn hoá ứng xử :  Kiểm tra trắc nghiệm, qua phiếu hỏi, qua trò chuyện, qua quan sát rút ra nguyên nhân chính của những biểu hiện yếu kém trong văn hoá ứng xử đó là:

  -       Đối với giáo viên: Tập trung ở các nguyên nhân chính sau :

         Do kĩ năng sống còn hạn chế: Biểu hiện còn nhút nhát, chưa tự tin, chưa linh hoạt trong xử lí các tình huống sư phạm và giao tiếp, thiếu hoà nhã, thân thiện.

         Do tính cách bộc trực, do thói quen : Cách giao tiếp, xưng hô và cư xử thiếu hoà nhã , thiếu từ tốn và không thân thiện : Khi có vấn đề chưa hài lòng có thể nổi khùng lên ngay trước cả đồng nghiệp, trước cả học sinh, thậm trí trước cả phụ huynh. Mọi người nghe nhiều, chứng kiến nhiều cho đó là tính cách của đồng chí đó như vậy nhưng rất tốt tính và đều cho rằng đó là bản chất không thể sửa được.

  Do thiếu tôn trọng học sinh, chưa biết lắng nghe ý kiến của học sinh nên xử lí tình huống sư phạm còn mang tính áp đặt gây ức chế trong học sinh và phụ huynh.

  Do tích cách rụt rè, nhút nhát và thiếu tinh thần trách nhiệm chung nên khi có khách, có đại biểu đến trường còn lảng tránh, chưa cởi mở, chưa thân thiện và cho nhiệm vụ đón tiếp khách là của lãnh đạo nhà trường .

  - Đối với học sinh: Tập trung vào các nguyên nhân chính sau:

  Do ảnh hưởng từ kĩ năng sống còn hạn chế của giáo viên nên kĩ năng sống của trò cũng hạn chế : Biểu hiện nhút nhát, chưa tự tin, chưa linh hoạt.

            Do chưa được cô giáo chú ý quan tâm hướng dẫn về văn hoá ứng xử nên có những học sinh khi đi nhờ xe cô giáo chở đến trường nhưng khi xuống xe không biết nói lời cảm ơn cô giáo và không biết chào cô khi lên xe ,...

            Do tích cách hiếu động, thích được hoạt động mà GV chưa tổ chức được hoạt động giáo dục hiệu quả gây hứng thú dẫn đến HS không thích học, thích đi chơi.

            Do thiếu quản lí chặt chẽ và chưa có các quy tắc ứng xử  quy định rõ ràng và kiểm tra thường xuyên.

         Như vậy tập trung lại nguyên nhân chính là do văn hoá nhà trường từ trước được hình thành và phát triển chưa theo chủ đích rõ ràng, được tự do phát triển nên còn mang nặng tính cá nhân. Những người có ý thức, văn hoá ứng xử tốt thì có những biểu hiện tốt, những biểu hiện tích cực góp phần phát triển văn hoá nhà trường còn những người có cá tính riêng, có những hạn chế  về văn hoá giao tiếp ứng xử  hoặc có những biểu hiện chưa tốt thì không được đưa vào khuôn khổ theo các chuẩn mực của văn hoá nhà trường.

         Từ việc xác định được nguyên nhân, tôi tìm ra giải pháp tác động nhằm thay đổi thái độ, hành vi và những thói quen xấu của giáo viên và học sinh đó là phải xây dựng Quy tắc ứng xử văn hoá trong nhà trường. Tiếp theo, tôi tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trao đổi bàn bạc xây dựng Quy tắc ứng xử văn hoá sao cho dễ nhớ, dễ thực hiện. Tổ chức tuyên truyền để toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh của nhà trường biết và  triển khai Quyết định cho CBGV, nhân viên, học sinh toàn trường thực hiện Quy tắc ứng xử văn hoá. Bên cạnh đó tích cực tổ chức các hoạt động tập thể, các hoạt động ngoại khoá, ngoài giờ lên lớp gắn với việc giáo dục đạo đức, rèn kĩ năng giao tiếp, ứng xử cho học sinh. Đặc biệt yêu cầu cán bộ giáo viên, nhân viên nâng cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu thực hiện để học sinh noi theo; giúp học sinh kĩ năng giao tiếp. ứng xử văn minh lịch sự phù hợp với các mối quan hệ trong nhà trường và ngoài xã hội. 

         Việc thực hiện Quy tắc ứng xử văn hoá trong nhà trường yêu cầu phải được thể hiện hàng ngày, từ lời nói, cử chỉ, hành động cho tới việc làm. Đồng thời nhà trường lấy việc thực hiện Quy tắc ứng xử là một căn cứ chính để đánh giá phẩm chất, đạo đức của CBGV, nhân viên và xếp loại hạnh kiểm của học sinh hàng năm.

         Thời điểm  đưa Quy tắc ứng xử văn hoá vào thực hiện bắt đầu từ tháng 10/ 2008 đến tháng 4/ 2009 . Sau đó, tiến hành khảo sát sau tác động để đánh giá kết quả . Dữ liệu kết quả được kiểm tra theo độ tin cậy  Spearman- Brown . Trước khi, đi đến kết luận về giả thuyết đưa ra, để đánh giá kết quả thu được chính xác hơn tôi đã tiến hành kiểm tra khảo sát sau tác động nhiều lần vào các thời điểm tháng 4/ 2009 và tháng 2/ 2012 sau đó so sánh đối chiếu độ chênh lệch với giai đoạn kiểm tra trước tác động ( tháng 9 / 2008). 

  d/ Đo lường :

  * Dùng phiếu trắc nghiệm để kiểm tra trước tác động và sau tác động . Phiếu trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi ( Q1 đến Q10) . Mỗi câu hỏi đều có phạm vi điểm từ 1 đến 6 (1: Hoàn toàn không đồng ý đến 6 : Hoàn toàn đồng ý). Phiếu trắc nghiệm gồm 2 loại:                                                                                                                 

  - Phiếu trắc nghiệm kiểm tra đánh giá kĩ năng ứng xử văn hoá của CBGV, nhân viên trong trường ( 38 đồng chí).

  - Phiếu trắc nghiệm kiểm tra đánh giá kĩ năng ứng xử văn hoá của học sinh toàn trường dựa vào việc lựa chọn ngẫu nhiên 40 học sinh ở 4 khối từ khối 2 đến khối 4, mỗi khối chọn ngẫu nhiên 10 em tham gia làm phiếu trắc nghiệm để kiểm tra  ( Học sinh khối 1 còn nhỏ gặp khó khăn khi làm phiếu trắc nghiệm nên không lựa chọn) .

  - Kiểm tra nhiều lần tại các thời điểm khác nhau. Dựa vào cách tính độ tin cậy Spearman- Brown để kiểm tra độ tin cậy của dữ liệu.                        

  *Tiến hành thu thập và tổng hợp điểm các phiếu trắc nghiệm tại thời điểm trước tác động và sau tác động rồi tính giá trị trung bình của từng giai đoạn, tính độ chênh lệch giữa giai đoạn trước tác động và sau tác động, sử dụng phép kiểm chứng chênh lệch giá trị trung bình T- test sau đó đi đến kết luận về giả thuyết đưa ra.

  thu thập và phân tích dữ liệu

  Qua khảosát ( xem bảng 1;  bảng 2) trước tác động và sau tác động, tôi nhận thấy việc xây dựng Quy tắc ứng xử văn hoá là vô cùng cần thiết và không thể thiếu được đối với mỗi nhà trường. Đây là một giải pháp hiệu quả góp phần tích cực phát triển văn hoá nhà trường.

            Bảng 1: So sánh giá trị trung bình trước và sau tác động ( lần 1):

   

  Trước tác động

   ( Tháng 9 / 2008)

  Sau tác động

  ( Tháng 4/ 2009)

  Giá trị trung bình

  34,14

  45,03

  Độ lệch chuẩn

  11,02

  8,03

  Chênh lệch

   

  10,88

  Giá trị p của T- test

   

  0,00

  Hệ số tương quan

   

  0, 36

  SMD

   

  0,99

         Ở lần 1, sau tác động kiểm chứng chênh lệch giá trị trung bình bằng       T- test cho kết quả p = 0, 00 cho thấy : Sự chênh lệch giữa giá trị trung bình của giai đoạn cơ sở A và giai đoạn tác động B rất có ý nghĩa , tức là chênh lệch kết quả khảo sát giá trị trung bình của giai đoạn tác động B cao hơn giá trị trung bình của giai đoạn cơ sở A là không ngẫu nhiên mà là do kết quả của tác động.

            Chênh lệch  giá trị trung bình chuẩn SMD = 0,99

         Theo bảng tiêu chí Cohen, chênh lệch giá trị trung bình chuẩn SMD = 0,99 cho thấy mức độ ảnh hưởng của việc đưa Quy tắc ứng xử văn hoá vào nhà trường đối với việc phát triển văn hoá nhà trường là lớn.

  Bảng 2: So sánh giá trị trung bình trước và sau tác động ( lần 2 )  :

   

  Trước tác động

   ( Tháng 9/ 2008)

  Sau tác động

  ( Tháng 2/ 2012)

  Giá trị trung bình

  34,14

  57,19

  Độ lệch chuẩn

  11,02

  2,92

  Chênh lệch

   

  23,05

  Giá trị p của T- test

   

  0,00

  Hệ số tương quan

   

  0,12

  SMD

   

  2,09

         Ở lần 2, sau tác động kiểm chứng chênh lệch giá trị trung bình bằng       T- test cho kết quả p = 0,00  cho thấy : Sự chênh lệch giữa giá trị trung bình của giai đoạn cơ sở A và giai đoạn tác động B rất có ý nghĩa , tức là chênh lệch kết quả khảo sát giá trị trung bình của giai đoạn tác động B cao hơn giá trị trung bình của giai đoạn cơ sở A là không ngẫu nhiên mà là do kết quả của tác động.

            Chênh lệch  giá trị trung bình chuẩn SMD =   = 2,09   

         Theo bảng tiêu chí Cohen, chênh lệch giá trị trung bình chuẩn SMD =  2,09 cho thấy mức độ ảnh hưởng của việc đưa Quy tắc ứng xử văn hoá vào nhà trường đối với việc phát triển văn hoá nhà trường là rất lớn.

  Minh hoạ so sánh giá trị trung bình trước tác động và sau tác động

  của giai đoạn cơ sở A và giai đoạn tác động B bằng biểu đồ:

  Bảng thống kê số liệu

   

   

  Trước tác động T9/ 2008

  Sau tác dộng T4/2009

  Sau tác dộng T2/2012

  Giá trị trung bình

  34.14

  45.03

  57.19

   

  Biểu đồ so sánh giá trị trung bình trước tác động và sau tác động

  của giai đoạn cơ sở A và giai đoạn tác động B

  Qua việc thu thập và phân tích dữ liệu , có thể khẳng định rằng giả thuyết của đề tài  “ Xây dựng Quy tắc ứng xử văn hoá góp phần phát triển văn hoá nhà trường” đã được kiểm chứng.

  Bàn luận kết quả

       Kết quả kiểm tra sau tác động của giai đoạn tác động B ( giai đoạn đã xây dựng và đưa Quy tắc ứng xử văn hoá vào thực hiện) tại thời điểm tháng 4/ 2009 có giá trị trung bình = 45.03    , kết quả kiểm tra tương ứng của giai đoạn cơ sở A trước tác động ( khi chưa xây dựng Quy tắc ứng xử văn hoá)  tại thời điểm tháng 9 / 2008 có giá trị trung bình = 34.14. Độ chênh lệch điểm số giữa giai đoạn tác động B và giai đoạn cơ sở A là 10,88. Điều đó cho thấy điểm trung bình của 2 giai đoạn đã có sự khác biệt rõ rệt, giai đoạn sau tác động có điểm trung bình cao hơn giai đoạn trước tác động.

        Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn của hai giai đoạn là SMD=  0,99       . Điều này có nghĩa mức độ ảnh hưởng của tác động là lớn.

  Phép kiểm chứng T-test giá trị trung bình kiểm tra sau tác động của 2 giai đoạn là  p=   0,00   < 0,05. Kết quả này khẳng định sự chênh lệch giá trị trung bình ở 2 giai đoạn không phải là do ngẫu nhiên mà là do tác động, nghiêng về giai đoạn tác động B - Giai đoạn sau khi đưa Quy tắc ứng xử văn hoá vào áp dụng.

  * So sánh đối chiếu ở lần kiểm tra sau tác động lần 2 tại thời điểm tháng 2/ 2012 ( sau khi đã áp dụng Quy tắc ứng xử văn hoá trong nhà trường được 4 năm) cho thấy có giá trị trung bình = 57.19 , so sánh đối chiếu với giai đoạn cơ sở A có giá trị trung bình =  34.14 . Độ chênh lệch giá trị trung bình giữa giai đoạn tác động B và giai đoạn cơ sở A là 23,05 . Điều đó cho thấy, giá trị trung bình của 2 giai đoạn này cũng có sự khác biệt rõ rệt, giai đoạn sau tác động cũng có giá trị trung bình cao hơn giai đoạn trước tác động.

       Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn của hai giai đoạn là SMD=  2,09 > 1,00 . Điều này có nghĩa mức độ ảnh hưởng của tác động là rất lớn.

  Phép kiểm chứng T-test giá trị trung bình kiểm tra sau tác động của 2 giai đoạn là  p =  0,00  < 0,05. Kết quả này khẳng định sự chênh lệch giá trị trung bình ở 2 giai đoạn không phải là do ngẫu nhiên mà là do tác động, nghiêng về giai đoạn tác động B - Giai đoạn sau khi đưa Quy tắc ứng xử văn hoá vào áp dụng.

   Hạn chế:

  Nghiên cứu này cho thấy đây là một giải pháp rất tốt để phát triển văn hoá nhà trường nhưng đòi hỏi phải có sự theo dõi kiểm tra đánh giá thường xuyên để nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện đúng Quy tắc ứng xử văn hoá trong nhà trường. Đồng thời khi xây dựng Quy tắc ứng xử văn hoá cần chú ý tổ chức cho tất cả mọi người trong nhà trường cùng được tham gia bàn luận để xây dựng sao cho phù hợp , hiệu quả . Cần tuyên truyền cho cả phụ huynh học sinh được biết về Quy tắc ứng xử văn hoá trong nhà trường để phối kết hợp giáo dục học sinh thực hiện tốt. 

   Kết luận và khuyến nghị

        */ Kết luận :

  *   Văn hoá nhà trường không phải là vấn đề gì mới lạ của Giáo dục và Đào tạo song đôi khi các nhà quản lí giáo dục ở mỗi nhà trường mải tập trung vào công tác chuyên môn hay các công việc bận rộn khác mà không để tâm nghiên cứu, ít dành thời gian suy ngẫm về triết lí giáo dục, triết lý văn hoá. Nghiên cứu này của tôi muốn góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phát huy tính tích cực, giáo dục và rèn luyện kĩ năng sống cho CBGV, nhân viên, học sinh. Biến quỏ trỡnh qu?n lý thành quỏ trỡnh t? qu?n lý . Gúp ph?n xõy d?ng co quan van húa, thuong hi?u nhà tru?ng.

  *   Tôi đã áp dụng chu trình nghiên cứu: “ Nhìn nhận lại thực tế, tìm hiểu nguyên nhân, đưa ra giải pháp, áp dụng thực nghiệm , kiểm tra đánh giá, so sánh đối chiếu đi đến kết luận” trong NCKHSPƯD vào nghiên cứu này. Việc thu thập dữ liệu tập trung vào việc CBGV,NV, học sinh hưởng ứng chấp nhận các yêu cầu của Quy tắc ứng xử văn hoá trong nhà trường và những thay đổi , những chuyển biến của CBGV,NV, học sinh toàn trường trong giao tiếp ứng xử qua quan sát được hàng ngày và qua theo dõi đánh giá hàng tháng, hàng kì.

  *   Xây dựng Quy tắc ứng xử văn hoá trong nhà trường sẽ khuyến khích được mối quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau giữa các giáo viên, tạo ra bầu không khí tin cậy thúc đẩy giáo viên quan tâm đến chất lượng và hiệu quả giảng dạy, học tập, tạo ra môi trường học tập có lợi nhất , thân thiện nhất cho học sinh từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, thể hiện bản sắc, “thương hiệu” cho nhà trường.

  */ Khuyến nghị:

        Đối với các cấp lãnh đạo cần quan tâm đến việc phát triển văn hoá nhà trường, ngoài các lớp bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ cần tổ chức các lớp bồi dưỡng về văn hoá ứng xử cho CB GV .

        Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên: Không ngừng tự học, tự bồi dưỡng để tìm hiểu các kiến thức về văn hoá nhà trường và thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử văn hoá trong nhà trường.

       Với kết quả của đề tài này, tôi mong rằng các đồng chí lãnh đạo Phòng giáo dục, Sở giáo dục quan tâm, chia sẻ và đặc biệt là các đồng chí cán bộ quản lí ở các trường Tiểu học có thể áp dụng đề tài này vào việc phát triển văn hoá nhà trường để thực hiện tốt cuộc vận động “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và thực hiện có hiệu quả chủ đề năm học “ Đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục”

                                                   Liên Khê, ngày 26 tháng 2 năm 2012

                                                            Chủ đề tài NCKHSPƯD

                                                                                                                                                                           Nguyễn Thị Mai Dung

   

  Tài liệu tham khảo

  - Tài liệu Bồi dưỡng Hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam- Singapore.

  - Tài liệu tập huấn giảng viên nguồn.

  - Phần mềm Giáo dục môi trường cấp Tiểu học. Viện ITIMS trường Đại học Bách khoa, Hà Nội, 2003- 2004.

  - Báo cáo Khoa học đăng trên Kỷ yếu Hội thảo Văn hóa học đường do Viện NCSP, Trường ĐHSPHN tổ chức năm 2007.

  - Bài viết của các chuyên gia nghiên cứu :

  Đỗ Huy ( 2001), Xây dựng môi trường văn hoá ở nước ta hiện nay từ góc nhìn giá trị học, nhà xuất bản thông tin, Hà Nội.

  Văn Đức Thanh( 2001) , Xây dựng môi trường văn hoá cơ sở, Nhà xuất bản chính trị Quốc gia, Hà Nội.

  Đinh Viễn Trí- Đông Phương Tri( Ngọc Anh dịch) ( 2003) , Văn hoá giao tiếp ứng xử. Nhà xuất bản Văn hoá thông tin, Hà Nội.

  - M¹ng internet : giaoduc.edu.vn; Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Đắc Cường @ 11:24 07/11/2013
  Số lượt xem: 200
  Số lượt thích: 1 người (Đinh Thị Thu Hà)
   
  Gửi ý kiến